INFORMATIE NTGF
  Stichting T-image is initiator van het Nederlandse Transgender Filmfestival (NTGF). Stichting T-image werd opgericht in 2000 en is een non-profit organisatie die zich ten doel stelt een genuanceerde beeldvorming rond transgender onderwerpen te bevorderen door middel van culturele evenementen.

Doelstellingen van het NTGF
Het festival wil de vertoning van kwalitatieve, informatieve, artistieke en uitdagende film- en videoproducties over transgender onderwerpen bevorderen en het publiek meer bekendheid geven van deze onderwerpen. Daarnaast wil het festival door middel van het organiseren van lezingen en panels, een bijdrage leveren voor meer begrip en acceptatie van transgender mensen en -onderwerpen. Het festival hoopt hiermee maatschappelijke discussie over de klassieke maar normaliserende genderverhouding te kunnen uitlokken, met het doel de stigmatisering van transgender mensen en de negatieve beeldvorming van hen in de media, te doorbreken.


Festivalstaf
Kam Wai Kui
Festivaldirecteur

Jac-Paul Spaas
Publiciteit

Gabriël Bos
Productie & PR

'Special thanks to Helen Leung for proof reading the English website version.'

Contact
Het Nederlands Transgender Filmfestival (NTGF)
Per adres:
Stichting T-Image
Postbus 15650
1001 ND Amsterdam
Tel: 020 - 636 3727
Fax: 020 - 636 3730
email: ntgf@cs.com